Shop

Laerdal strävar efter att bidra till att rädda liv – Helping Save Lives – genom utveckling inom områdena livräddning, vård och globala hälsoinitiativ. Laerdals produkter och program används av frivilligorganisationer, utbildningsinstitutioner, sjukhus och militär över hela världen.